Кичи футбол аянтчасы жергиликтүү демөөрчүлөрдүн жана Дордой Ассоциациясынын колдоосу менен 2012-жылы курулган

Кичи футбол аянтчасы жергиликтүү демөөрчүлөрдүн жана Дордой Ассоциациясынын колдоосу менен 2012-жылы курулган