Англис тили жана маалыматтык технологиялар аркылуу жеке жана жалпы өнүгүүгө жол

Улуу Британиянын CAF жана BFSS фонддорунун колдоосу менен “Англис жана маалымат технологиялары аркылуу жеке жана жалпы өнүгүүгө жол”. Маалыматтык технологиялар жана англис тили кружоктору иштейт